cotton rate today कापसाला या बाजार समितीत सर्वात जास्त भाव मिळाला, आजचे बाजार भाव पहा

कापूस बाजार – १३/११/२३

cotton rate today बाजार वाढ कमीत कमी दर उच्च किंमत दर

१३/११/२०२३

संगमनेर 5000 7100 6050

समुद्रपूर 7000 7250 7150

हिंगणा 6950 7100 7100

आर्वी ७१०० ७२०० ७१५०

उमरेड 7140 7210 7160

वरोरा ६००० ७२११ ६८००

वोरा-खांबाडा ६००० ७३०२ ७२६१

काटोल 7100 7100 7100

हिंगणघाट 7000 7370 7220

वर्धा 7000 7220 7120

हिमायतनगर 6800 7000 6900

 

कापूस बाजार – १२/११/२३

 

बाजार वाढ कमीत कमी दर उच्च किंमत दर

११/११/२०२३

सावनेर 7050 7100 7100

नवापूर 6500 7000 6997

हिंगणा 7050 7050 7050

आर्वी ७१०० ७२५० ७१५०

मारेगाव 6811 7011 6911

उमरेड 6930 7290 7250

वरोरा 6000 7250 7000

वरोरा-माढेली 6950 7200 7050

7100 7200 7150 काटोल

हिंगणघाट7000 7385 7150

वर्धा 7050 7250 7125

 

कापूस बाजारभाव – १२/११/२३

 

बाजार वाढ कमीत कमी दर उच्च किंमत दर

०४/११/२०२३

रागावे ४४०० ४८११ ४६००

उमरेड 7140 7270 7230

वरोरा 7000 7250 7100

कोर्पना 6500 7000 6550

हिंगणघाट 7000 7200 7100

 

आजचे बाजार भाव पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा

 

 

Leave a Comment